Øster Brønderslev Centralskole

Udskitning af gamle tagrender

Udskiftning af gamle tagrender til nye zinktagrender på Øster Brønderslev Centralskole.